Kunstveiling voor Hospice Zutphen

Om de drie jaar organiseren de Vrienden van Hospice Zutphen een grote kunstveiling. Veel kunstenaars en kunstbezitters staan dan belangeloos werken af die geveild of verkocht worden ten bate van het Gastenfonds van het hospice. Uit dat fonds kunnen de bijdragen van de gasten van het hospice worden aangevuld, zodat niemand om financiële redenen niet in aanmerking zou kunnen komen voor de zorg die Hospice Zutphen levert.

De veiling is op 25 november 2017 om 17.00uur succesvol afgesloten.

Op deze website leest u alle informatie en ziet u de kunstwerken, die door de kunstenaars belangeloos ter beschikking zijn gesteld.

De Stichting Vrienden Hospice Zutphen dankt allen – in het bijzonder de kunstenaars, de bieders en natuurlijk de kopers – die meewerkten aan deze succesvolle veiling Kleurrijk Leven 4.